Ağu 16

Kurutucu Çalışma Prensibi

Normal şartlarda bir ortamda hava içerisinde gözle görülemeyen su molekülleri (nem) bulunmaktadır. Kompresörler çalıştıklarında ortamdan çektikleri havayı sıkıştırırlar. Hava sıkıştırıldığında içerisindeki nem suya dönüşmektedir. Oluşan suyun bir kısmı hava tankına birikmektedir ve bir kısmıda tesisata taşınmaktadır. Ne kadar su oluşacağı hava koşulları, kompresörün bulunduğu yerin coğrafik konumu, iklim ve kompresörünüzün kapasitesi gibi çeşitli etkenlere bağlıdır. Örneğin Akdeniz kıyılarında çalışan bir kompresörden ortaya çıkan su miktarı ile aynı zamanda, aynı kapasitede İç Anadoluda çalışan bir kompresörden ortaya çıkan su miktarı birbirinden farklıdır. Akdeniz bölgesi daha nemli bir bölge olduğu için burada daha çok su ortaya çıkmaktadır.

Not: Kompresörden gelen hava metal üzerinde daha çok yoğuşacağından tesisatta kullanılan malzemenin yapısıda su oluşumuna etkendir. Yani metal borularla çekilmiş bir tesisat ile plastik boruyla çekilmiş tesisat arasında da su oluşumu açısından fark olabilmektedir.

Bilindiği gibi su metale zarar vermekte paslanmasına yol açmaktadır. Ne gibi zararlar meydana gelebileceği sektöre göre değişmektedir. Mesela sağlık sektöründe ve kaporta boya servislerinde tesisattan su gelmemesi için büyük özen gösterilirken atölyelerde temizlik amaçlı kullanılan kompresörlerde tesisattan su gelmesinin kullanıcı açısından bir zararı olmayabilir.

İşte kurutucuların kullanım amacı tesisatta oluşan suyun ayrıştırılarak tesisattan atılmasını sağlamaktır. Kurutucular içlerindeki özel bir gazın devirdaim ettirilerek soğuk bir yapı oluşturulmasını ve bu yapı içerisinden kompresörden gelen havanın geçirilerek soğutulmasını sağlarlar. Soğuyan hava taşıdığı su moleküllerini kurutucu içerisinde bırakır. Daha sonra bu su kurutucudan dışarıya atılır.

Klimalar, kurutucular, buzdolapları vb. gibi bir çok soğutucu için bu özel gazdan yararlanılmaktadır. Bu gazın sistem içerisinde devirdaim ettirilmesi de yine bir ekovat kompresör yardımıyla olmaktadır.

Incoming search terms:

 • kompresör çalışma prensibi
 • hava kurutucu çalışması
 • kurutucu
 • hava kurutucu çalışma prensibi
 • hava kurutucuları çalışma prensibi
 • kompresör hava kurutucu çalışma prensibi
 • kurutucuların çalışma prensibi
 • kompresör tankında su birikmesi
 • kurutucu gaz
 • hava kurutucu nasıl çalışır
Haz 10

Hava Deposundaki Suyu Boşaltın

Hava Deposundaki Suyu Boşaltın

Hava tankınızda biriken suyun mümkün olduğunca sık boşaltılması gerekir. Basınç altında havadaki nemin suya dönüşmesinden dolayı hava tankınız içerisinde zamanla su birikmektedir.

Su nasıl hava tankından tahliye edilir?

Hava deposunun alt kısmına imalatcı firma tarafından bir vana veya körtapa takılmıştır. Bu, hava tankının içerisindeki suyun tahliyesi amacıyla kullanılmaktadır. Buradaki tahliye vanasına bir su hortumu takarak,  günlük, haftalık veya kendi belirlemiş olduğunuz periyotlar halinde hava tankının içerisinde biriken suyu tahliye edebilirsiniz. Hava tankından çıkan pis suyu bir kap içerisine yönlendiriniz. Bu işlemleri yapmadan önce hava tankında basınç olmadığından emin olunuz. Hava tankında basınç varken bu işlemi yaparsanız, kirli su tazyikli bir şekilde çıkar ve etrafa yayılır.

Otomatik tahliye sistemleri

Bu sistemler, tahliye vanasına takılan elektrikli sistemlerdir. Bunlar herhangi bir insan desteğine ihtiyaç duymadan otomatik olarak hava tankındaki suyu boşlatan sistemlerdir. İç mekanizmalarında suyu biriktirerek dolmasını bekleyen bu sistemler, sensörleri sayesinde ihtiyaç duydukça sadece suyu tahliye ederek enerji tasarrufu sağlamaktadırlar.

Selenoid valf ve zaman rölesi ile tahliye

Bu tahliye sistemi de yine otomatik olarak tahliye yapılmasını sağlayan bir sistemdir. Tahliye vanası üzerine bağlanan bir selenoid valf ve zaman ayarlı röle ile belirlenen sürelerde selenoid valfin açması sağlanarak otomatik olarak tahliye işlemi yapılabilir. Ancak bu sistem karmaşık bir yapıya sahip olacaktır ve suyla beraber aynı anda çok miktarda hava tahliye edilmiş olacaktır. Bu, havanın boşa atılmasından dolayı kompresörünüzün daha çok çalışmasına sebep olacak ve enerji israfına yol açacaktır.

Tahliye edilen pis su

Bu su içerisinde yağ, kaynak tozu, su, toz, bakteri ve birçok maddeyi barındırmaktadır. Bu suların doğrudan doğaya atılması uygun görülmemektedir. Bu suların özel filtreler yardımı filtrelenerek doğaya bırakılması uygundur.

Incoming search terms:

 • kompresör basınçlı deposu su tahliye valfi
 • kondense
 • sik bosaltma
 • hava kompresörün tankında su birikmesi
Haz 10

Kurutucu ve Filtreler

Hava Kurutucu
Hava Kurutucu

Kompresör çalıştığı müddetçe, hava tankına sıkıştırmış olduğu hava içerisindeki nem, basınç altında suya dönüşmektedir. Bu su tesisatınıza giden hava ile karışarak pnömatik sistemlerinizin paslanmasına ve zarar görmesine sebep olur. Bunun engellenebilmesi amacıyla kurutucu ve filtreler üretilmektedir.

Kurutucunun Çalışma Prensibi

Kurutucular içlerinde kendine ait kurutucu ve özel bir gaz ile iç sistemlerini bir buz dolabı gibi soğuk tutarlar. Kompresörden gelen sıcak hava yoğun miktarda nem barındırır. Bu nemli ve sıcak hava kurutucunun içerisinden geçirilerek, havadaki nemin kurutucu içerisinde soğuk yüzeyde yoğuşması sağlanır. Böylece sisteminize giden hava yüksek oranda kurutulmuş olur.

Kurutucu Filtreleri

Kurutucu Hat Filtreleri
Kurutucu Hat Filtreleri

Kurutucu filtreleri, havanın kurutulmasındaki yardımcı elemanlardır. Bu filtreler giriş filtresi, çıkış filtresi, aktif karbon gibi filtrelerdir. Bunların sistemde eksiksiz olarak kullanılması önerilmektedir.

Fiziksel Kurutucular

Alıntı

Bu kurutma metodunda aralarında paralel bağlı iki tüp kullanılır. Birinci tüpün içerisine yuvarlak veya keskin köşeli “jel” denilen “silisyum-dioksit” tanecikleri doldurulmuştur. Tüpe giren basınçlı hava bu taneciklere çarptığında, üzerindeki su buharını terk etmiş bulunur ve kurumuş halde tüpten ayrılır. Küçük tanecikler zamanla su buharıyla doyma noktasına gelirler. Bu konumda artık kurutma işlemi yapamazlar. İkinci tüpten sıcak hava yollanarak jel denilen tanecikler sudan arındırılır, tanecikler böylece yeniden kurutma işlemine alınır. Kaynak : TMMOB, Kompresörler, Prof. Dr. Kirkor Yalçın, Yayın no: MMO/560, sayfa :170.

Kimyasal Kurutucular

Kimyasal kurutucular tüketicinin ihtiyacına göre tercih edilir. Kimyasal kurutucuların soğutması çok daha düşük sıcaklıklardadır. Bu sebepten hava içerisindeki nemi çok daha fazla kurutabilmektedirler.

Alıntı

Bu metotta kompresör çıkışında basınçlı hava, su ile kimyasal bileşik yapabilen “sodyum klorit” adlı bir maddenin ince gözenekleri arasından geçirilir.

Hava bu kimyasal maddenin içerisinden geçerken, içerisindeki su buharı tutulacağından kurutulmuş bulunur. Kaynak : TMMOB, Kompresörler, Prof. Dr. Kirkor Yalçın, Yayın no: MMO/560, sayfa :170.

Incoming search terms:

 • kurutucu çalışma prensibi
 • kurutucu hat filtresi İÇ elementi