Ağu 24

Kurutucu Bypass Sistemi

Kompresör Set

Kompresör Set

Resimde kompresör, hava tankı, kurutucu ve filtrelerden oluşan kompresör set kurulum şeması görülmektedir. Burda görünen kırmızı renkteki vanalar sayesinde bypass sistemi oluşturularak kurutucunun istenildiği zaman devre dışı bırakılabilmesi sağlanabilmektedir.

Kurutucu devreye alınabilmesi için 2 numaralı vananın kapatılıp 3 ve 4 numaralı vanaları açılması gerekmektedir. Kurutucuyu devre dışı bırakmak içinde ters işlem yapılarak 2 numaralı vananın açılıp 3 ve 4 numaralı vananın kapatılması gerekmektedir. Bu sistem bypass sistemi olarak adlandırılır.

1 numaralı vana kapatıldığında hava tankından sonra tesisata giden tüm hava kesilmiş olur.

Incoming search terms:

 • kompresör tankı
 • kompresör hava tankı seçimi
 • kompresör kurulumu
 • Kompresör Bağlantı Şeması
 • bypass sistemi
Ağu 16

Kurutucu Çalışma Prensibi

Normal şartlarda bir ortamda hava içerisinde gözle görülemeyen su molekülleri (nem) bulunmaktadır. Kompresörler çalıştıklarında ortamdan çektikleri havayı sıkıştırırlar. Hava sıkıştırıldığında içerisindeki nem suya dönüşmektedir. Oluşan suyun bir kısmı hava tankına birikmektedir ve bir kısmıda tesisata taşınmaktadır. Ne kadar su oluşacağı hava koşulları, kompresörün bulunduğu yerin coğrafik konumu, iklim ve kompresörünüzün kapasitesi gibi çeşitli etkenlere bağlıdır. Örneğin Akdeniz kıyılarında çalışan bir kompresörden ortaya çıkan su miktarı ile aynı zamanda, aynı kapasitede İç Anadoluda çalışan bir kompresörden ortaya çıkan su miktarı birbirinden farklıdır. Akdeniz bölgesi daha nemli bir bölge olduğu için burada daha çok su ortaya çıkmaktadır.

Not: Kompresörden gelen hava metal üzerinde daha çok yoğuşacağından tesisatta kullanılan malzemenin yapısıda su oluşumuna etkendir. Yani metal borularla çekilmiş bir tesisat ile plastik boruyla çekilmiş tesisat arasında da su oluşumu açısından fark olabilmektedir.

Bilindiği gibi su metale zarar vermekte paslanmasına yol açmaktadır. Ne gibi zararlar meydana gelebileceği sektöre göre değişmektedir. Mesela sağlık sektöründe ve kaporta boya servislerinde tesisattan su gelmemesi için büyük özen gösterilirken atölyelerde temizlik amaçlı kullanılan kompresörlerde tesisattan su gelmesinin kullanıcı açısından bir zararı olmayabilir.

İşte kurutucuların kullanım amacı tesisatta oluşan suyun ayrıştırılarak tesisattan atılmasını sağlamaktır. Kurutucular içlerindeki özel bir gazın devirdaim ettirilerek soğuk bir yapı oluşturulmasını ve bu yapı içerisinden kompresörden gelen havanın geçirilerek soğutulmasını sağlarlar. Soğuyan hava taşıdığı su moleküllerini kurutucu içerisinde bırakır. Daha sonra bu su kurutucudan dışarıya atılır.

Klimalar, kurutucular, buzdolapları vb. gibi bir çok soğutucu için bu özel gazdan yararlanılmaktadır. Bu gazın sistem içerisinde devirdaim ettirilmesi de yine bir ekovat kompresör yardımıyla olmaktadır.

Incoming search terms:

 • kompresör çalışma prensibi
 • hava kurutucu çalışması
 • kurutucu
 • hava kurutucu çalışma prensibi
 • hava kurutucuları çalışma prensibi
 • kompresör hava kurutucu çalışma prensibi
 • kurutucuların çalışma prensibi
 • kompresör tankında su birikmesi
 • kurutucu gaz
 • hava kurutucu nasıl çalışır
Haz 10

Kompresör Odası ve Yerleşim Şeması

Kompresör Odası ve Yerleşim Şeması

Kompresör Odası ve Yerleşim Şeması

Kompresör Odası ve Yerleşim Şeması

Kompresörünüzün çalıştığı ortam kompresörünüz ve çevresi için önemlidir. İşletmelerde kompresörlerin ayrı bir odaya yerleştirilmesi tavsiye edilir. Bu odaya “Ortam Sıcaklığı” yazımızda da belirttiğimiz durumlardan dolayı ihtiyaç duyulmaktadır. Kompresör odası ile ilgili tavsiye edebileceğimiz bazı unsurlar şunlardır;

 1. Kompresör, hava tankı, kurutucu arasında ve bunların etraflarındaki duvarlara arasında 1’er metrelik mesafe bırakılması, hem çalışan cihazların fazla ısınmasını engeller, hem de herhangi bir arıza veya bakım durumunda, servis elemanın rahatça çalışıp işini daha kısa sürede bitirmesini sağlar.
 2. Kompresör odasının tavanı, kompresörden en az 1,5 metre yüksek olmalıdır.
 3. Kompresör odasında en az 2 adet filtrelenmiş havalandırma penceresi bulunmalıdır. Bunun sebebi yazın sıcak günlerde pencerelerin açılıp odanın ceryan yaptırılarak havalandırılmasına olanak sağlamasıdır.
 4. Kompresör odasının mümkün olduğunca toz ve pislikten uzak tutulması gerekir. Kompresörler havayla birebir ilişkisi olan makinalar olduğundan, ortamdaki tozu havayla beraber kendi sistemlerine çekerler. Her ne kadar filtreleme ile bunların önüne geçilsede zamanla kompresörünüzün yıpranmasına sebep olabilir.
 5. Kompresör odası sayesinde, kompresörlerinize aynı zamanda ses yalıtımı yapmış olursunuz. Yani kompresörün çalışırken çıkardığı ses, işletme çalışanlarını ve diğer insanları rahatsız etmemiş olur.
 6. Herhangi bir tehlike durumunda kompresör odası abğımsız olduğundan çevresine zarar verme durumu en aza indirilmiş olur

Incoming search terms:

 • kompresör yerleşimi
 • kompresör odası
 • hava tankı yerleşim
 • kompresör şeması
 • kompresör yerleşim planı
 • hava kompresör odaları
 • kompresör odası havalandırma
 • kompresör odalarının
 • kompresör etrafı nasıl kapatılır
 • kompresor odaları
Haz 10

Kurutucu ve Filtreler

Hava Kurutucu
Hava Kurutucu

Kompresör çalıştığı müddetçe, hava tankına sıkıştırmış olduğu hava içerisindeki nem, basınç altında suya dönüşmektedir. Bu su tesisatınıza giden hava ile karışarak pnömatik sistemlerinizin paslanmasına ve zarar görmesine sebep olur. Bunun engellenebilmesi amacıyla kurutucu ve filtreler üretilmektedir.

Kurutucunun Çalışma Prensibi

Kurutucular içlerinde kendine ait kurutucu ve özel bir gaz ile iç sistemlerini bir buz dolabı gibi soğuk tutarlar. Kompresörden gelen sıcak hava yoğun miktarda nem barındırır. Bu nemli ve sıcak hava kurutucunun içerisinden geçirilerek, havadaki nemin kurutucu içerisinde soğuk yüzeyde yoğuşması sağlanır. Böylece sisteminize giden hava yüksek oranda kurutulmuş olur.

Kurutucu Filtreleri

Kurutucu Hat Filtreleri
Kurutucu Hat Filtreleri

Kurutucu filtreleri, havanın kurutulmasındaki yardımcı elemanlardır. Bu filtreler giriş filtresi, çıkış filtresi, aktif karbon gibi filtrelerdir. Bunların sistemde eksiksiz olarak kullanılması önerilmektedir.

Fiziksel Kurutucular

Alıntı

Bu kurutma metodunda aralarında paralel bağlı iki tüp kullanılır. Birinci tüpün içerisine yuvarlak veya keskin köşeli “jel” denilen “silisyum-dioksit” tanecikleri doldurulmuştur. Tüpe giren basınçlı hava bu taneciklere çarptığında, üzerindeki su buharını terk etmiş bulunur ve kurumuş halde tüpten ayrılır. Küçük tanecikler zamanla su buharıyla doyma noktasına gelirler. Bu konumda artık kurutma işlemi yapamazlar. İkinci tüpten sıcak hava yollanarak jel denilen tanecikler sudan arındırılır, tanecikler böylece yeniden kurutma işlemine alınır. Kaynak : TMMOB, Kompresörler, Prof. Dr. Kirkor Yalçın, Yayın no: MMO/560, sayfa :170.

Kimyasal Kurutucular

Kimyasal kurutucular tüketicinin ihtiyacına göre tercih edilir. Kimyasal kurutucuların soğutması çok daha düşük sıcaklıklardadır. Bu sebepten hava içerisindeki nemi çok daha fazla kurutabilmektedirler.

Alıntı

Bu metotta kompresör çıkışında basınçlı hava, su ile kimyasal bileşik yapabilen “sodyum klorit” adlı bir maddenin ince gözenekleri arasından geçirilir.

Hava bu kimyasal maddenin içerisinden geçerken, içerisindeki su buharı tutulacağından kurutulmuş bulunur. Kaynak : TMMOB, Kompresörler, Prof. Dr. Kirkor Yalçın, Yayın no: MMO/560, sayfa :170.

Incoming search terms:

 • kurutucu çalışma prensibi
 • kurutucu hat filtresi İÇ elementi