Haz 21

Segman

Segman, kompresörlerde birkaç farklı amaç için kullanılmaktadır.

Piston üzerinde

Piston üzerinde kullanılan segmanlar piston kanallarına yerleştirilir. Buraya yerleştirilen segmanlar piston ve silindir arasındaki boşluğun kapatılmasını sağlamaktadır. Bu segmanlara sıyırıcı segman denmektedir.  Herhangi bir penseye ihtiyaç duyulmadan piston üzerindeki kanallara oturtulur. Bu segmanların yanında piston üzerine ayrıca yağ segmanı da takılmaktadır.

Sıyırıcı ve yağ segmanları halka şeklide, esnek, çelik alaşım malzemelerdir. Bunlar piston üzerinde normalde daha geniş çaptadır. Ancak silindir içerisine yerleştirilirken esnekliği sayesinde iki ucu birbirine yaklaşarak kapanır ve silindir içerisine oturtulur. Segmanlar sürekli dışla açılma eğiliminde oldukları için sızdırmazlık sağlanır.

Genellikle pistonüzerine 2 veya 3 adet sıyırıcı ve 1 adet yağ segmanı takılmaktadır.

Emniyet segmanları

Bu segmanlar segman pensesi yardımıyla uygun yerlere uygulanabilirler. İki ucunda segman pensesinin tutabilmesi için iki delik bulunmaktadır. Segman pensesi sıkılarak,  segman genişletilebilir veya daraltılabilir. Bu sayede istenilen yerlerde segman kanalı içerisine oturtulur ve bırakılır. Segman kanal içerisinde eski haline döneceği için kanaldan çıkması mümkün değildir.

Buna, piston içerisinde kullanılan emniyet segmanı örnek gösterilebilir. Biyel kolu pistona bir perno yardımıyla tutturulur. Perno tam olarak ortalandıktan sonra perno yatağındaki, pernoyu ortada kilitleyecek şekilde bulunan kanallar içerisine segman yerleştirilir. Bu, pernonun dışarı fırlamasını engeller.

Incoming search terms:

 • dönmez piston
 • kompresör sekman boşluğu
 • siyirici segmanlar
 • yağ segmanı
Haz 10

Emniyet Ventili

Emniyet Ventili

Emniyet Ventili

Emniyet Ventili

Emniyet ventilleri, kompresörünüzde beklenmeyen bir şekilde basınç yükselmesi oluşursa tehlikeyi önlemek amacıyla kullanılan acil tahliye valfleridir.

Kompresörünüz normal şartlarda duruk şalterinde ayarlanmış olan basınca kadar çıkarak durmaktadır. Yine ayarlanmış ara basınca (ΔP) düştüğü zaman tekrar kalkış yapmaktadır. Bu bir kompresörün normal çalışma prensibidir.

Eğer kompresörün herhangi bir şekilde (duruk şalter bozulması, ayarlar ile oynanması vb.) basıncı gereğinden fazla yükselirse, kompresörünüzün üzerine fabrika çıkışı entegre edilmiş olan emniyet ventili devreye girerek fazla basıncı tahliye eder.

Emniyet ventilinin mekanik bir sistemden oluşur. İçerisindeki belirli bir tansiyona sahip olan bir yay sayesinde, hava çıkışının belirli bir basınca kadar baskılar. Ancak fazla basınç durumunda basıncın gücü yayın tansiyon gücünü yenerek havanın tahliye edilmesini sağlar.

Emniyet ventilleri üretici firma ve ihtiyaca göre değişiklik göstermektedirler. Kimi emniyet ventilleri üzerinde bulunan ayar somunu ile ayarlanabilirken, kimiside sabit bir basınca fabrika çıkışı ayarlanabilmektedir.

Ayrıca bazı emniyet ventillerinin tahliye kısmı dişli bir yapıya sahip olmaktadır. Bu sayede basınç ayarlı çekvalf olarak da kullanılabilmesi için olanak sağlarlar.

Emniyet ventilinin ayarlı olması gereken seviye üst basınç miktarından biraz fazla olmalıdır. Yani eğer kompresörünüz 8 bar da çalışıyor ise emniyetiniz 9 bar’a göre ayarlı olmalıdır.

Incoming search terms:

 • yağ tankları için hava ventili
 • hava tankı emniyet valfi
 • kompresör tanklarında emniyet ventili hesabı
 • KOMPRESÖR EMNİYET VENTİLİ
 • hava tankı emniyet ventili
 • kompresör basınç ayarı
 • KOMPRESÖR VENTİLİ
 • kompresör emniyet valfi
 • kompresör emniyet ventili seçimi
 • KOMPRESÖR BASINÇ EMNİYET VENTİLLERİ
Haz 10

Duruk Şalter

Duruk Şalter (Presostat)

Duruk Şalter

Duruk Şalter

Kompresörünüzün basınç ayarını yaptığınız parçasına duruk şalter denmektedir. İçerisindeki bulunan yaylı mekanizmanın üzerinde bulunan civata yardımı ile basınç ayarı yapılabilmektedir. Emniyet ventiline benzer bir prensip ile çalışan duruk şalterler, üretici firma ve modele göre değişiklik göstermektedir. Bu değişiklikler; Monofaze ya da trifaze olması, başlatma ve durdurma düğmesi olması, bağlantı yerlerindeki farklılıklardır.

Duruk şalterlerin çalışması, içlerindeki yayın tansiyonuna bağlıdır. Bu tansiyon tepe civatası ile belirlenir. Yani üst basınç ayarı yapılır. Ara basınç (ΔP) ise duruk şalter üzerindeki diğer civata ile ayarlanır.

Tepedeki ana civata sıkılarak basınç seviyesi yükseltilir. Ara basıncınızda aynı şekilde sıkılarak yükseltilebilir.

Nasıl ayar yapılır?

Duruk Şalter

İlk başta civatayı zorlamadan, mümkün olduğunca sıkınız. Kompresörünüz çalışırken istenilen basınca geldiğinde (örneğin 7 bar) tepe civatasını hızla gevşetiniz. Gevşetme işlemini kompresörünüzün durana kadar devam ediniz. Kompresörünüzü 7 barda durdurdunuz. Artık kompresörünüzün üst basıncı 7 bara ayarlanmıştır. Ancak alt basınç kaç barda bilmiyorsunuz. Bunun için, kompresörünüzün vanasını açarak havayı yavaşça tahliye ediniz ve üzerindeki manometreyi takip ediniz. Kompresörünüzün çalışmaya başladığı basınç seviyesi duruk şalterinizin ayarlı olduğu alt basıncıdır. Diyelimki alt basıncınız 4 bar görünüyor. Bu, ara basıncınızın (ΔP) 3 bar olduğunu belirtir. Ara basınç civatasını biraz gevşeterek veya sıkarak bu basıncı düşürebilir veya yükseltebilirsiniz. Ara basınç civatasını gevşettiniz ve ara basıncı 2 bara düşürdünüz. Böylece kompresörünüz 7 barda durup 5 barda tekrar çalışmaya başlayacaktır.

Ayrıca üzerlerinde ara basınç ve çalışma basıncının rakamsal olarak yazıldığı ve buna göre daha kolay bir şekilde basınç ayarlarının yapıldığı duruk şalter modelleri de bulunmaktadır. Bunların civataları bir emniyet sacı ile kilitlenir ve emniyet sacı çıkarılarak, üzerlerindeki civatalar ile istenilen basınca getirilebilir. Presostat olarak da adlandırılır.

Alt resimde görünen presostatın “Range” yazan kısmı üst basınç ayarının yapıldığı kısımdır. “DIFF” yazan kısım ise ara basınç değerini gösterir. Örneğin üst basınç 8 bar ayarlı ve ara basınç 2 bar ayarlı ise kompresörünüz 8 bar’da durup 6 bar’da tekrar devreye girecek demektir.

Kompresörünüzün fabrika çıkışı basınç seviyesini üretici firmaya sormadan kesinlikle yükseltmeyiniz. Aksi takdirde hava tankındaki basınç yükseldiği için hava tankının patlama riskini arttırmış olursunuz. Ayrıca standart üstü basınç seviyesi kompresörünüzün arıza vermesine sebep olabilir.

Incoming search terms:

 • duruk şalter
 • kompresör basınç şalteri ayarı
 • kompresor basinc salteri
 • duruk şalter ayarı
 • basınç şalteri ayarı nasıl yapılır
 • duruk şartel ayarı
 • presostat nasıl çalışır
 • kompresör basınç ayarı nasıl yapılır
 • hava komporosörü ayarı basınç aayarı
 • duruk şalter nedir