Haz 10

Manometre

Manometre

Manometreler, bir çok alanda basınç ölçmek için kullanılan göstergelerdir. Hava kompresörlerinde ve pnömatik sistemlerde hava basıncını ölçmek amacıyla kullanılmaktadırlar. Üretici firmaya göre değişiklik gösteren bu cihazlar değişik basınç miktarı ve birimleri gösterecek şekilde üretilmektedirler. Kimi manometreler bar ön planda olacak şekilde ölçüm yapmaktayken kimisi ise PSI değeri olarak ön planda ölçüm yapabilir.

Manometreler değişik basınç aralıklarında basıncı gösterebilir. Her zaman için basınç yoksa, ibre 0 (sıfırı) göstermelidir. Kompresörünüz 8 barda çalışıyor ise üzerinde kullanılması gereken manometrenin en az 10 bar gösterebilen manometre olması gerekmektedir.

Gliserinli manometreler

Bunlar, makinaların vibrasyonlu çalışmasından dolayı ibrenin titremesini engellemek amacıyla üretilen manometrelerdir. İbrenin titremesi kullanıcının yanlış değer okumasına sebep olabilmektedir.

Incoming search terms:

 • kompresör manometresi
 • cvp manometresi kullanimi
 • kompresör manometre
 • MANOMETRE İBRE TİTREMESİ
Haz 10

Duruk Şalter

Duruk Şalter (Presostat)

Duruk Şalter

Duruk Şalter

Kompresörünüzün basınç ayarını yaptığınız parçasına duruk şalter denmektedir. İçerisindeki bulunan yaylı mekanizmanın üzerinde bulunan civata yardımı ile basınç ayarı yapılabilmektedir. Emniyet ventiline benzer bir prensip ile çalışan duruk şalterler, üretici firma ve modele göre değişiklik göstermektedir. Bu değişiklikler; Monofaze ya da trifaze olması, başlatma ve durdurma düğmesi olması, bağlantı yerlerindeki farklılıklardır.

Duruk şalterlerin çalışması, içlerindeki yayın tansiyonuna bağlıdır. Bu tansiyon tepe civatası ile belirlenir. Yani üst basınç ayarı yapılır. Ara basınç (ΔP) ise duruk şalter üzerindeki diğer civata ile ayarlanır.

Tepedeki ana civata sıkılarak basınç seviyesi yükseltilir. Ara basıncınızda aynı şekilde sıkılarak yükseltilebilir.

Nasıl ayar yapılır?

Duruk Şalter

İlk başta civatayı zorlamadan, mümkün olduğunca sıkınız. Kompresörünüz çalışırken istenilen basınca geldiğinde (örneğin 7 bar) tepe civatasını hızla gevşetiniz. Gevşetme işlemini kompresörünüzün durana kadar devam ediniz. Kompresörünüzü 7 barda durdurdunuz. Artık kompresörünüzün üst basıncı 7 bara ayarlanmıştır. Ancak alt basınç kaç barda bilmiyorsunuz. Bunun için, kompresörünüzün vanasını açarak havayı yavaşça tahliye ediniz ve üzerindeki manometreyi takip ediniz. Kompresörünüzün çalışmaya başladığı basınç seviyesi duruk şalterinizin ayarlı olduğu alt basıncıdır. Diyelimki alt basıncınız 4 bar görünüyor. Bu, ara basıncınızın (ΔP) 3 bar olduğunu belirtir. Ara basınç civatasını biraz gevşeterek veya sıkarak bu basıncı düşürebilir veya yükseltebilirsiniz. Ara basınç civatasını gevşettiniz ve ara basıncı 2 bara düşürdünüz. Böylece kompresörünüz 7 barda durup 5 barda tekrar çalışmaya başlayacaktır.

Ayrıca üzerlerinde ara basınç ve çalışma basıncının rakamsal olarak yazıldığı ve buna göre daha kolay bir şekilde basınç ayarlarının yapıldığı duruk şalter modelleri de bulunmaktadır. Bunların civataları bir emniyet sacı ile kilitlenir ve emniyet sacı çıkarılarak, üzerlerindeki civatalar ile istenilen basınca getirilebilir. Presostat olarak da adlandırılır.

Alt resimde görünen presostatın “Range” yazan kısmı üst basınç ayarının yapıldığı kısımdır. “DIFF” yazan kısım ise ara basınç değerini gösterir. Örneğin üst basınç 8 bar ayarlı ve ara basınç 2 bar ayarlı ise kompresörünüz 8 bar’da durup 6 bar’da tekrar devreye girecek demektir.

Kompresörünüzün fabrika çıkışı basınç seviyesini üretici firmaya sormadan kesinlikle yükseltmeyiniz. Aksi takdirde hava tankındaki basınç yükseldiği için hava tankının patlama riskini arttırmış olursunuz. Ayrıca standart üstü basınç seviyesi kompresörünüzün arıza vermesine sebep olabilir.

Incoming search terms:

 • duruk şalter
 • kompresör basınç şalteri ayarı
 • kompresor basinc salteri
 • duruk şalter ayarı
 • basınç şalteri ayarı nasıl yapılır
 • duruk şartel ayarı
 • presostat nasıl çalışır
 • kompresör basınç ayarı nasıl yapılır
 • hava komporosörü ayarı basınç aayarı
 • duruk şalter nedir
Haz 10

Basınç Kaybı

Basınç Kaybı

Basınç kaybına sebep olan önemli bir faktör, hava tesisatınızın kompresörünüze uyumsuz olmasıdır. Bunun için hava tesisatınız çekilirken uygun boyutlarda tesisat çektirmeniz gerekmektedir.

Basınç kaybınızda etkili olacak faktörler:

 1. Boru çapı
 2. Boru veya hortum uzunluğu
 3. Kompresör kapasitesi
 4. Basınç miktarı

Basınç kaybını şu şekilde yaşarsınız;

Örneğin 10.000 lt/dk kapasiteli kompresörünüzün 8 bar’a kadar hava tankınızı doldurduğunu düşünelim. Aynı anda 100 metre uzunluğunda, 1″ çapında bir hortum veya boru ucunda basıncı ölçtüğümüzde basıncın hava tankında 8 görünmesine rağmen, eş zamanlı olarak uç kısımda yaklaşık 4 bar olduğunu görürüz. Basınç daha sonra dengelenir. Bu durum kompresörümüzün değil, hava tesisatımızın (boru çapının) kompresöre göre uzaklığından ve boru çapından kaynaklanan bir durumdur. Eğer boru çapımız 1″ değil de daha geniş olsaydı, boru çapı ve tesisat uzunluğu kompresöre göre daha uyumlu olacağı için basınç kaybımız düşürülmüş olacaktı.

Bu basınç kayıpları bazı zamanlar şu şekilde gelişebilmektedir. İşletme, ilk kez kompresör sahibi olduğunda tesisatını bu kompresöre uygun olarak yaptırmaktadır. Ancak zamanla işletmedeki hava ihtiyacı fazlalaştığında, işletme kompresörünü büyütür. Ancak hava tesisatı önceki kompresörün hava verimine uygun olarak yapıldığı için, işletmede hava basınç kaybı yaşanabilmektedir.

Incoming search terms:

 • uzun boru kompresor basinci
Haz 10

Basınç

Basınç

Basınç: Birim yüzeye uygulanan kuvvet miktarıdır.

Bu bilgiden yola çıkarak, basıncı kompresörünüz için şöyle anlatabiliriz. Kompresörünüzün hava tankına basmış olduğu havanın sıkışarak  birim yüzeye uygulamış olduğu kuvvet miktarıdır.

Basınç birimi olarak kg/cm2, bar, atm kullanılabilir. Bu birimler birbirlerine çok yakın birimlerdir.

Basitçe hava basıncı; 1000 lt’lik bir hava tankı için 7 bar demek, 7000 lt’lik havanın 1000 lt’lik depoya sıkıştırılması demektir. Buradan anlaşılacağı gibi, hava tankı içerisinde sıkıştırılan hava büyük bir potansiyel enerjiye sahiptir. İşte pnömatik aletler bu potansiyel enerjinin kinetik enerjiye dönüşmesi ile çalışmaktadır.

Hava tanklarının test edilmesi

Hava depolarının, Çalışma Bakanlığı tarafından işyerlerinin denetimleri yapılarak kullanıma uygun kontrol test raporu olup olmadığına bakılır.

Hava tankları test edilirken içleri ağzına kadar su ile doldurulur. Bir cendere yardımıyla çalışma basıncının 1.5 katı kadar fazlasına kadar test edilir. Bu sayede testten geçen hava tankı için uygunluk raporu verilir.

Neden su ile test edilir?

Suyun hava tankının testi sırasında patlama gibi bir riski bulunmamaktadır. Su ile test esnasında hava tankı en fazla yarılarak test sonuçlanabilir. Eğer bu test hava ile yapılmış olsaydı, herhangi bir yarılma durumunda hava tankı çok şiddetli bir şekilde patlardı.

Incoming search terms:

 • kompresör UYGUNLUK DENEY
 • kompresör riskleri
 • kompresör tank testi
Haz 10

Hava Depoları

Hava Depoları

Hava depoları, kompresörden çıkan havayı depolamak ve düzenlemek amacıyla üretilen kaplardır. Bu sayede kompresörünüz belirli bir düzen ile çalışmaktadır. Hava depoları herhangi bir hava üretimi yapmadığından dolayı, kompresörünüz yetersiz ise yeni depo alarak yeterli olacağını düşünmeniz tamamen yanlıştır. Eğer kompresörünüz yetiştirmiyor ise hava deposunu değil kompresörünüzü değiştirmeniz gerekmektedir.

Hava depoları, kompresörünüzün büyüklüğüne göre değişik büyüklükler de üretilmektedir.

Hava depoları içlerinde basıncı hapseden kaplar olduğu için tehlikelidir ve Çalışma Bakanlığı tarafından yıllık olarak denetlenmektedir. Hava depolarının “TSE Basınçlı Kaplar Test Yönergesi” ve “TS 1203 EN 286-1” normlarına göre üretilmiş olmaları gerekmektedir.

Hava depolarının her yıl yetkili kuruluş ve makine mühendisleri tarafından kontrol edilerek kontrol test raporu edinilmesi gerekmektedir.

Hava depolarının sac kalınlığı ve çıkabilecekleri ve izin verilen maksimum basınç miktarları yine bu normlara göre ayarlanmaktadır.

Incoming search terms:

 • ts 1203 en 286-1
 • dizel motorlu kompresör silobas