Nis 24

Debi

Debi, akışkanların birim zamanda belirli bir alandan geçiş yoğunluğunu tanımlayan bir terimdir. Hava da akışkan bir madde olduğu için debi hesabı yapılmaktadır.

Kompresörlerde debi kompresörün büyüklüğünü belirleyen faktördür. Basınç ise birim yüzeye uygulanan kuvvet miktarıdır. Bu iki terim genellikle birbirine karıştırılmaktadır. Basınç ve debi arasındaki ilişkiyi Basınç – Debi ilişkisi adlı yazımızda inceleyebilirsiniz.

Pistonlu kompresörlerde debiyi arttırmak için kompresör üzerinde fiziksel değişiklikler yapılması zorunludur. Bu fizikesel değişikliklerde kompresörün boyutlarını ağırlığını ve harcadığı elektrik miktarını arttırmaktadır. Debiyi arttırmak veya azaltmak için hesaba katılması gereken faktörler şunlardır; piston ve silindir çapları, kafa sayısı, strok hacmi, krank milinin devri (RPM), ve motor gücü. Bu faktörler arttırılarak veya azaltılarak debi miktarı değiştirilebilmektedir.

Vidalı kompresörlerde de yine fiziksel değişiklikler yapılması zorunludur. Vidalı kompresörlerde debiyi değiştirmek için hesaba katılan faktörler; vida büyüklüğü, vida devri, motor gücü. Ayrıca, kompresörün içerisinde kullanılan yardımcı elemanlarında bu faktörlere uygun olması gerekmektedir.

Debi şunlarla ifade edilebilir: CFM, m3/dk, m3/saat, litre/dk, lt/saat.

Not: Pistonlu kompresörlerde basılan hava miktarı, emilen hava miktarından daha azdır. Bunun sebebi pistonun geri hareketinde emme klepelerinden geçip silindir içerisine doldurulan havanın, pistonun ileri hareketi ile sıkıştırma yapma esnasında silindir ve piston arasına girip segmanlarında arasından sızarak geri kaçmasıdır. Bunun sonucunda ters yöne doğru basılan hava, karterin içerisine dolarak karter iç basıncını arttırmaktadır. Bu havayı tahliye etmek için değişik yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemler farklılık gösterebilir. Kimisi delikli yağ doldurma kapağı şeklindeyken kimisi de kartere açılan bir deliğe bağlanan kemik hortum vasıtaıyla tekrardan emme valfine yol oluşturur.

Incoming search terms:

 • kasnak kayışı
Oca 08

Elektrik Panoları

Elektrik panoları içlerinde koruma röleleri, sigortalar ve kontrol elemanlarının bulunduğu elektrik malzemelerinden oluşan sistemlerdir. Genellikle kompresörlerde, elektrik motorunun yıldız-üçgen kalkış sağlaması, fazla akım çekmesinin önüne geçilmesi ve kompresör üzerinde bulunan diğer yarı mekanik parçaları kontrol etmek amacıyla kullanılmaktadır.

Pistonlu Kompresörlerde Elektrik Panosu

Pistonlu kompresörlerde üretici firmanın tercihine göre değişmekle beraber elektrik motor gücü 7,5KW altı olan kompresörlerde elektrik panosu kullanımı tercih edilmemektedir ya da sadece sigorta, kontaktör ve çalıştırma anahtarı gibi elemanlar kullanılmaktadır.

Kalkış esnasında çekilen akım miktarı (demeraj akımı) 7 kat kadar fazla olduğu için elektrik motorunun KW değeri büyüdükçe yıldız üçgen kullanım ihtiyacı artar.

Kimi kompresörlerde, sistemde bulunan çekvalfler tek yönlü kullanılır. Bu tip kompresörlerde kafa ile çekvalf arasında kalan basınçlı hava harici bir selenoid valf ile kontrol edilir. Selenoid valf elektrik panosundaki devreden yol verilmesi ile açılarak veya kapanarak (Elektrik panosunun devrelerine göre değişir) sıkışan havayı tahliye eder.

Vidalı Kompresörlerde Elektrik Panosu

Vidalı kompresörlerde elektrik panosu tüm sistemi kontrol etmektedir. Elektrik motorunun dönüş yönünün kontrolü, kompresör sıcaklığının kontrolü, basınç kontrolü, aşırı akım kontrolü, Selenoid valflerin kontrolü gibi birçok değeri kontrol eder ve herhangi bir risk durumunda kendisini korumaya almak için çalışmayı durdurur.

Bu kontrollere örnek olarak, mesela kompresörünüzün çalışma basıncını ayarlayan duruk şalterinde bir arıza oluştu ve kompresörünüzün basıncı ayarlanmış olduğu değeri aşarak yükselmeye başladı. bu durumda güvenlik amaçlı bağlanan ikinci duruk şalter basınç değeri elektrik panosuna bilgi gönderir ve kompresörünüz elektrik panosu sayesinde durdurulur. Buna ek olarak ikinci duruk şalterden yüksek basınç verisi gelmeye devam ettikçe kumanda panosu üzerinde bulunan yüksek basınç ikaz lambası uyarı verir.

Ayrıca kimi zaman elektrik panoları içerisine kontaktörler yerine soft-starter (yumuşak kalkış) ünitesi yerleştirilebilir. Bu tür parçalar elektrik motorunun fazla akım çekmeden yavaş yavaş çalışmasını ve sonradan tam güce geçmesini sağlar. Ancak bu üniteler pahalı olduklarından kullanımları tercih edilmemektedir.

Elektrik panoları üretici firmaların belirlemiş olduğu değerlere göre yapılmaktadır ve elektrik panosu ile yapılabileceklerin sınırı yoktur.

Incoming search terms:

 • kompresör için elektrik panosu
 • elektrik panosundaki parçalar
 • kompresör elektrik korumaları
 • komprosör elektrik ponaosuna konvektör
Eyl 21

Kompresörlerde Soğutma

Kompresörlerde Soğutma

Hava kompresörleri, çalıştıkları müddetçe güç kaynağından aldıkları elektrik enerjisini motor yardımıyla kinetik enerjiye dönüştürüler. Daha sonra kompresörün yapısı sayesinde bu kinetik enerji bölünerek büyük bir kısmı ısı enerjisine dönüştürülür.

Isınmanın Sebebi

Sıkışma esnasında havanın, içinde bulunduğu hattın yüzeyiyle olan sürtünmesinden dolayı ısı açığa çıkmaktadır. Ayrıca buna ek olarak pistonlu kompresörlerde silindir ve pistonun birbirine sürtünmesi; vidalı kompresörlerde ise vida bloğu içerisindeki dişi ve erkek rotorların birbirine sürtünmesi de ısı açığa çıkmasında önemli bir etkendir.

Soğutma

Pistonlu kompresörlerde soğutma genellikle kompresörün kasnağı ile yapılmaktadır. Kompresörün geniş çaplı kasnağı üzerinde, kanat şeklinde açılı bir şekilde duran destekler, fan görevi görerek kompresör üzerine hava üflenmesini sağlar. Kompresörün silindirler ve kafalarının da dış yüzeyleri kanallıdır. Üflenen hava bu kanallar arasında geçerek soğuma sağlanır. Ancak sistem yapısı üretici firmaya ve kompresörün modeline göre farklılık gösterebilir. Soğutma amacıyla kullanılmış serpantinli borular ve radyatörlere de sıkça rastlanılır.

Vidalı hava kompresörlerinde durum biraz daha farklıdır. Vidalı hava kompresörlerinde soğutma için radyatöre ihtiyaç vardır. Genellikle kullanılan radyatörler 2 bölmelidir. Bir bölmede yağ diğer bölmede ise hava soğutulmaktadır. Vidalı kompresörlerin içerisinde bulunan yağ vida döndüğünde sistem içerisinde devirdaim yaparak radyatörde soğutulur. Bu yağ, ısısını tüm kompresörün içerisinde iletebildiği için kompresörün harareti de böylelikle düşürülmüş olur.

Vidalı kompresörlerde, yağ sadece radyatörden geçmekle soğutulamaz. Radyatörlerin önemli özelliği, ısı alışverişini hızlı yapabilmeleridir. Radyatör, içerisinden geçen yağı soğutabilmesi için öncelikle kendisi soğutulmalıdır. Burada radyatör petekleri arasında hava geçişi olması radyatörü soğutur.

Radyatörleri soğutmak için bazı marka ve modellerde radyatörün hemen önüne harici bir motor ile fan yerleştirilirken bazı marka ve modellerde ise ana motor üzerine harici bir motor olmadan sadece fan yerleştirilir. Bazı modellerde, ortamdaki hava kompresör kabinine emilir ve radyatör petekleri arasından geçmeye zorlanır. Bu modellerde kabin kapakları açık kalırsa kompresör harareti yükselir.

Incoming search terms:

 • kompresore kac numara yag
 • kompresör yağı kaç numara
 • hava kompresörlerinde harici soğutucular
 • aluminyum kompresör radyatörü
 • kompresör odası havalandırması
Ağu 24

Kurutucu Bypass Sistemi

Kompresör Set

Kompresör Set

Resimde kompresör, hava tankı, kurutucu ve filtrelerden oluşan kompresör set kurulum şeması görülmektedir. Burda görünen kırmızı renkteki vanalar sayesinde bypass sistemi oluşturularak kurutucunun istenildiği zaman devre dışı bırakılabilmesi sağlanabilmektedir.

Kurutucu devreye alınabilmesi için 2 numaralı vananın kapatılıp 3 ve 4 numaralı vanaları açılması gerekmektedir. Kurutucuyu devre dışı bırakmak içinde ters işlem yapılarak 2 numaralı vananın açılıp 3 ve 4 numaralı vananın kapatılması gerekmektedir. Bu sistem bypass sistemi olarak adlandırılır.

1 numaralı vana kapatıldığında hava tankından sonra tesisata giden tüm hava kesilmiş olur.

Incoming search terms:

 • kompresör tankı
 • kompresör hava tankı seçimi
 • kompresör kurulumu
 • Kompresör Bağlantı Şeması
 • bypass sistemi
Ağu 16

Kurutucu Çalışma Prensibi

Normal şartlarda bir ortamda hava içerisinde gözle görülemeyen su molekülleri (nem) bulunmaktadır. Kompresörler çalıştıklarında ortamdan çektikleri havayı sıkıştırırlar. Hava sıkıştırıldığında içerisindeki nem suya dönüşmektedir. Oluşan suyun bir kısmı hava tankına birikmektedir ve bir kısmıda tesisata taşınmaktadır. Ne kadar su oluşacağı hava koşulları, kompresörün bulunduğu yerin coğrafik konumu, iklim ve kompresörünüzün kapasitesi gibi çeşitli etkenlere bağlıdır. Örneğin Akdeniz kıyılarında çalışan bir kompresörden ortaya çıkan su miktarı ile aynı zamanda, aynı kapasitede İç Anadoluda çalışan bir kompresörden ortaya çıkan su miktarı birbirinden farklıdır. Akdeniz bölgesi daha nemli bir bölge olduğu için burada daha çok su ortaya çıkmaktadır.

Not: Kompresörden gelen hava metal üzerinde daha çok yoğuşacağından tesisatta kullanılan malzemenin yapısıda su oluşumuna etkendir. Yani metal borularla çekilmiş bir tesisat ile plastik boruyla çekilmiş tesisat arasında da su oluşumu açısından fark olabilmektedir.

Bilindiği gibi su metale zarar vermekte paslanmasına yol açmaktadır. Ne gibi zararlar meydana gelebileceği sektöre göre değişmektedir. Mesela sağlık sektöründe ve kaporta boya servislerinde tesisattan su gelmemesi için büyük özen gösterilirken atölyelerde temizlik amaçlı kullanılan kompresörlerde tesisattan su gelmesinin kullanıcı açısından bir zararı olmayabilir.

İşte kurutucuların kullanım amacı tesisatta oluşan suyun ayrıştırılarak tesisattan atılmasını sağlamaktır. Kurutucular içlerindeki özel bir gazın devirdaim ettirilerek soğuk bir yapı oluşturulmasını ve bu yapı içerisinden kompresörden gelen havanın geçirilerek soğutulmasını sağlarlar. Soğuyan hava taşıdığı su moleküllerini kurutucu içerisinde bırakır. Daha sonra bu su kurutucudan dışarıya atılır.

Klimalar, kurutucular, buzdolapları vb. gibi bir çok soğutucu için bu özel gazdan yararlanılmaktadır. Bu gazın sistem içerisinde devirdaim ettirilmesi de yine bir ekovat kompresör yardımıyla olmaktadır.

Incoming search terms:

 • kompresör çalışma prensibi
 • hava kurutucu çalışması
 • kurutucu
 • hava kurutucu çalışma prensibi
 • hava kurutucuları çalışma prensibi
 • kompresör hava kurutucu çalışma prensibi
 • kurutucuların çalışma prensibi
 • kompresör tankında su birikmesi
 • kurutucu gaz
 • hava kurutucu nasıl çalışır